President's Message

Aloha ‘oe e Hilo, kahi nona ka ua ho’opē pua hala o ‘Ūpēloa nāna ho’i e lū ka lihilihi o nā lehua kaulana o Mōkaulele… aloha nui kākou a pau. I share with you a greeting that reminds us of where we are here in Hilo, the place of drenching rains that scatter the petals of the famous lehua blossoms. Aloha kākou!

Read More...